Kurs i eldre regelverk for kontroll

En kontroll skal gjøres i henhold til det regelverket som var gjeldende når bygget ble oppført. Har bygget bruksendring eller byggetekniske endringer i deler eller hele bygget skal disse delene / byggene kontrolleres opp mot datidens regelverk. Det kan fort bli mange regelverk og forholde seg til. Hva krever de forskjellige regelverkene, og hva er relevante endringer vi må forholde oss til?

Dette kurset tar for seg relevante krav om og til brannvarsling og brannalarmanlegg fra byggeforskriften 85 frem til TEK10. Vi ser også på FG sitt regelverk og de endringene som er i disse fra 1986 frem til 2013. 

Denne kunnskapen er også fordelaktig ved utførelse av FG 790 kontroll og vi ser flere som deltar på FG 790 kurs også velger og fylle på med dette kurset som omhandler eldre regelvek

Type

Fysisk Kurs, Norsk

Kurslengde

8 timer, over 1 dager

Pris

kr. 5.500,-

Sertifisering

Nei

Kommende Kurs

Ingen planlagte kurs. Ta kontakt med oss

Dato:

Hvem passer kurset for?

Kurset er utviklet for deg som går kontroll av et automatisk brannalarmanlegg på eldre bygg

  • årlig kontroll / rutine kontroll
  • Utførelse av FG 790 kontroll

Hvorfor ta dette kurset?

Formålet med dette kontrollkurset er å avklare forventinger til kontroller som gjennomføres av automatiske brannalarmanlegg, herunder omfang, avviksvurdering og anleggsvurdering på eldre bygg. Dette vil være med å bidra til at kontrollen blir så lik som mulig, uavhengig av hvem som har utført kontrollen. 

Kurset vil gi svar på tema som:

  • kontrollens omfang
  • forskjell på myndighetspålagt kontroll og kontroll etter FG 790
  • hvilke ansvar har kontrollør
  • hva skal anlegget kontrolleres mot
  • hva er et avvik
  • hvordan vurderes avvik
  • anbefalte sjekklister og kontrollpunkter i FG 790

Kundevurdering av Kurset

Kursinhold

Kurset baserer seg på deler som omhandler krav til varsling av brann og brannalarmanlegg fra relevante deler av byggeforskrifter fra 1985 frem til 2010 samt offentlige HO meldinger som omhandler brannalarmanlegg.

Vi ser også på FG regelverk fra 1986 og frem til 2013 da disse også ble flittig brukt som krav i byggesaker frem til de utgikk i 2013.

Krav om forkunnskap

Ingen spesifikke kvalifikasjonskrav er påkrevd for deltakelse på dette kurset. Erfaring fra faget vil helt klart være en fordel og vil gi en bedre forståelse, men er ikke et krav.

Praktisk informasjon

Kurset går hovedsakelig via TEAMS, men kan også settes opp og bestilles som klasseromskurs som vertskaps kurs eller bedriftsintere kurs.

FAQ

Under hver kurstype er det en liste over kommende kurs med dato, lokasjon og knapp til påmelding.

Under hver kurstype er det listet kommende kurs med dato, lokasjon og knapp til påmelding.

Faktura blir sendt til fakturerings adresse oppgitt i påmeldingsskjema, enten via epost eller EHF.

Ja, en kan melde seg på aleine, som en gruppe fra en bedrift eller til og med bestille eget bedriftsinternt kurs hvor våre kursholdere holder eget kurs for ansatte i bedriften.

Under hver kurstype er viser gjeldende pris.

Om en kan bli sertifisert eller ikke er litt forskjellig etter hvilken type kurs en velger. De kursene som bygger opp mot en sertifisering er merket spesielt. I disse kursene er selve sertifiseringen ikke en del av kurset, men det er lagt til rette for sertifiserings eksamen på slutten av kurset i samarbeid med akkreditert sertifiseringsorgan.

Håndboken er en del av kursavgiften hvis en gjennomfører FG 750 – Hovedkurs.

Hvis du ønsker å kjøpe den uten om det kurset, ta kontakt med oss så ordner vi det.

Relaterte Kurs