FG 790 Kontroll Kurs

Hva er forskjellen mellom en myndighet belagt kontroll og en FG 790 kontroll? 

Hensikt med kontroll er å verifisere at anlegget fungerer som tiltenkt, alene og sammen med andre installasjoner koblet opp mot anlegget.

Forsikringsselskapene ønsker å vite status anlegget slik som det fremtrer i dag for og kunne vurdere risiko og konsekvens i henhold til brann.

Utførelse av FG 790 kontroll skal brukes som grunnlag for registrering i FG kontroll, for og få tilgang til denne databasen må du være sertifisert.

Vi tar for oss omfang, hva som betegnes som avvik og hvordan en vurderer disse avvikene. Hvilke betydning har våre funn for den totale vurdering av installasjonen og kan vi også gi vår egen vurdering? Hva skal vi kontrollere etter, hva betyr en AG2 feil og må vi “stenge” anlegget om vi finner en AG3 feil? Spørsmålene vi håper å gi svar på er mange. Bli med en dag og se om vi også klarer og svare på dine spørsmål.

Type

Fysisk Kurs eller WEB, Norsk

Kurslengde

8 timer, over 1 dager

Pris

kr. 5.500,-

Sertifisering

Nei

Kommende Kurs

FG 790 Kontroll, i samarbeid med NOBY AS (klasserom)

Dato: 21 juni 2024

FG 790 Tromsø (klasserom)

Dato: 12 juli 2024

FG 790 Frederikstad, i samarbeid med Storm Elektro (klasserom)

Dato: 06 september 2024

FG 790 Oslo, i samarbeid med NOBY AS (klasserom)

Dato: 13 september 2024

Hvem passer kurset for?

Kurset er utviklet for deg som går kontroll av et automatisk brannalarmanlegg

 • Utførelse av FG 790 kontroll
 • årlig kontroll / rutine kontroll
 • Uavhengig kontroll

Hvorfor ta dette kurset?

Formålet med kontrollkurset er å avklare forventinger til kontroller som gjennomføres av automatiske brannalarmanlegg, herunder omfang, avviksvurdering og anleggsvurdering. Dette vil være med å bidra til at kontrollen blir så lik som mulig, uavhengig av hvem som har utført kontrollen. 

Kurset vil gi svar på tema som:

 • kontrollens omfang
 • forskjell på myndighetspålagt kontroll og kontroll etter FG 790
 • forskjell på årskontroll og uavhengig kontroll
 • hvordan poengsystemet virker
 • forskjellen på AG avvik
 • hvilke krav stilles til kontrollør
 • hvilke ansvar har kontrollør
 • hva skal anlegget kontrolleres mot
 • hva er et avvik
 • hvordan vurderes avvik
 • hvem kan lukke avvik
 • sjekklistene og kontrollpunkter

Kundevurdering av Kurset

Kursinhold

Kurset baseres på FG 790:2

Dette kurset skal gi en grunnleggende og god forståelse av FG 790 dens omfang og bruksmåte.

Kursene er ment å gi en helhetlig forståelse av  hensikt og oppbygning  av kontroll. Vi ser på hvilke prinsipper og krav som følger av FG 790 og hvordan de spesifikke sjekkpunktene og avviksvurderinger påvirker resultatet av kontrollen.

Kurset forutsetter at du har en grunnleggende innsikt i relevante lovverk og veiledninger som omhandler brann og som setter krav til automatiske brannalarmanlegg..

Vi har en praktisk tilnærming og kurset vil være en kombinasjon av teori, diskusjon og eksempler.

Krav om forkunnskap

Erfaring fra faget og kontroll vil helt klart være en fordel og vil gi en bedre forståelse, men er ikke et krav.

Praktisk informasjon

Kurset kan avholdes både som klasseromskurs, i forlengelse av hoved kurs FG 750, som bedriftsinternt eller som vertskaps kurs. Kurset går også som WEB kurs på TEAMS

FAQ

Under hver kurstype er det en liste over kommende kurs med dato, lokasjon og knapp til påmelding.

Under hver kurstype er det listet kommende kurs med dato, lokasjon og knapp til påmelding.

Faktura blir sendt til fakturerings adresse oppgitt i påmeldingsskjema, enten via epost eller EHF.

Ja, en kan melde seg på aleine, som en gruppe fra en bedrift eller til og med bestille eget bedriftsinternt kurs hvor våre kursholdere holder eget kurs for ansatte i bedriften.

Under hver kurstype er viser gjeldende pris.

Om en kan bli sertifisert eller ikke er litt forskjellig etter hvilken type kurs en velger. De kursene som bygger opp mot en sertifisering er merket spesielt. I disse kursene er selve sertifiseringen ikke en del av kurset, men det er lagt til rette for sertifiserings eksamen på slutten av kurset i samarbeid med akkreditert sertifiseringsorgan.

Håndboken er en del av kursavgiften hvis en gjennomfører FG 750 – Hovedkurs.

Hvis du ønsker å kjøpe den uten om det kurset, ta kontakt med oss så ordner vi det.

Relaterte Kurs