FG 750 Hovedkurs

Dette kurset er et generelt kompetansekurs innen automatiske brannalarmanlegg (ABA) som bygger på kompetanse krav satt i FG 750:3. 

Kurset er den beste måten å tilegne seg kompetanse innen faget og består av undervisning i klasserom hvor vi får gode dialoger, har erfaringsutveksling, driver nettverksbygging og jobber med praktiske oppgaver. 

Vi tar utgangspunkt i de utfordringene og spørsmålene du har rundt din hverdag og lar de være en rød tråd gjennom kurset. Undervisningen blir av den grunn mer personlig og du vil kjenne deg igjen i de aktuelle temaene på en måte som engasjerer deg. Vi ønsker kort og godt at du får svar på de spørsmålene du har når du kommer til oss.

Kurset passer like godt for deg som ønsker en generell forståelse av brannalarmanlegg som deg som skal avlegge FG 750 eksamen.

DNV gir mulighet for og avlegge FG 750 eksamen i forbindelse med dette kurset. Du slipper da og bruke en ekstra dag til eksamen om du tar dette som klasseromskurs.

Vi ser flere bedrifter som ønsker og stå som vert på våre kurs, vi setter da opp kurset i dine lokaler og inviterer andre bedrifter til å bli med. På denne måten når vi ut til deg der du er og du slipper reiseutgifter på dine ansatte. Kurset kan også arrangeres som bedriftsinternt kun for egne ansatte. Ta kontakt så finner vi den beste løsningen for deg og din bedrift.

 

Type

Fysisk Kurs, Norsk

Kurslengde

22 timer, over 3 dager

Pris

kr. 12.850,- eks. moms

Sertifisering

Ja

Kommende Kurs

FG 750 Oslo (fullt/venteliste), i samarbeid med NOBY AS (Klasserom)

Dato: 18 - 20 juni 2024

FG 750 Kristiansand

Dato: 27 -29 august 2024

FG 750 Fredrikstad i samarbeid med Storm Elektro (klasserom)

Dato: 03 -05 september 2024

FG 750 Oslo i samarbeid med NOBY AS (Klasserom)

Dato: 10 -12 september 2024

Hvem passer kurset for?

Korrekt kompetanse innen regelverk, oppføring, kontroll og vedlikehold av brannalarmanlegg redder liv! 

Kurset er relevant og anbefales for:

 • deg som skal gå opp til FG 750 eksamen
 • ansatte i bedrifter som skal sertifiseres for FG 760
 • deg som prosjekterer, Installerer, er tekniker eller driver kontroll av ABA
 • branntekniske rådgivere
 • rådgivende personell innen elektro
 • driftspersonell som har ansvar for daglig vedlikehold på ABA
 • byggeiere som ønsker å øke sin bestiller kompetanse, hvilke krav skal vi sette til tilbyder
 • leverandører og selger innen ABA utstyr
 • ønsker en generell bredere kompetanse innen ABA
 • tilsynspersonell inne brannvesenet

Hvorfor ta dette kurset?

Oppdrag innen automatiske brannalarmanlegg dreier seg i all hovedsak om personsikkerhet. Hovedoppgaven er å sikre liv og helse.

For å sikre en god, sikker og funksjonell løsning for sluttbrukeren, er det essensielt å ha en solid forståelse av kravene som fastsettes i lovverk og standarder. I tillegg er det viktig å ha inngående kjennskap til anleggets oppbygning, virkemåte og hensikt.

Røykspredning og hvordan en brann utvikler seg er vesentlig og ha kunnskap om for og kunne plassere detektor riktig, kurset gir en bedre forståelse av røykspredning opp mot kravene gitt i NS 3960.

Deltagelse på kurs gir svar på blant annet:

 • Regelverk
 • Endringer / søknadsplikt
 • Dokumentasjon
 • Brannkonsept
 • Årskontroll
 • Akustisk / optisk varsling
 • Plassering og valg av detektor
 • O-plan

 

Kundevurdering av Kurset

Kursinhold

Kurset baserer seg på NS 3960:2019 og håndboken ABA abc.  Kurset er ment å gi deltagerne kompetansegrunnlag for å gå opp til FG-750 eksamen hos et akkreditert sertifiseringsorgan. 

Innholdet i kurs bygger på kompetansekravene gitt i FG 750:3 kapittel 6 og dekker sertifiseringsområdene: prosjektering, teknikker, installasjon og kontroll. Det er vesentlig for arbeid på ABA og ha en generell forståelse av alle fire kategoriene da disse påvirker hverandre. Under sertifiseringsprosessen deles disse opp i enkelt kategorier og en må bl.a. vise til praksis timer innen aktuell kategori en søker sertifisering for. En skal derfor søke om relevant sertifikat innen den kategorien en jobber med, men avlegger kun en eksamen felles for kategoriene. Dette er et forberedende kurs for slik eksamen.

FG 750 kurs dekker ikke sertifiseringsområdene Talevarsling og Automatiske brannalarmanlegg i landbruk og veksthusnæringen.
Jobber du innen eksempelvis ABA i landbruk har vi et eget påbygningskurs for FG 750 landbruk og veksthusnæringen.

Våre kurs skal gi en grunnleggende og god forståelse av NS 3960 og dens bruksmåte.

Kursene forutsetter tilgang til gjeldene utgave av NS 3960. Denne kan bestilles hos Standard Norge

Kursene er ment å gi en helhetlig forståelse av bruk, oppbygning og hensikt med ABA innen sitt område. Vi ser på hvilke prinsipper og krav som følger av standarden og hvordan de spesifikke kravene i standarden påvirker bl.a. valg og plassering av komponenter, vedlikehold og kontroll av anlegget. 

Kursene gir en grunnleggende innsikt i relevante lovverk og veiledninger som omhandler brann og som setter krav til automatiske brannalarmanlegg.

Hovedkurs gir en grunnleggende innføring i brannteori som er relevant for automatiske brannalarmanlegg, herunder grunnleggende forståelse av røyktermikk og hvorfor vi må ta hensyn til dette.

Vi har en praktisk tilnærming og kursene vil være en kombinasjon av teori, diskusjon, eksempler og prosjekteringsoppgaver.

Hoved kurs, FG 750 går over 3 sammenhengende dager og inneholder 22 timer undervisning. (a 45minutter)

Det vil bli lagt til rette for at DNV holder eksamen siste del av dag av våre kurs for de som ønsker.

Det er lagt opp til gode pauser hvor deltagerne har mulighet til å diskutere fag og legge grunnlag for relasjonsbygging samt etablere et godt nettverk innen fagmiljøet.

Det kan bli vist eksempler på type detektorer og annet materiell i kurssammenheng. Disse er levert av forskjellige leverandører og er kun ment for å vise utstyrets utseende. Programmering og produktopplæring av slikt utstyr ivaretas av den enkelte leverandør og inngår ikke i denne opplæringen.

Krav om forkunnskap

Ingen spesifikke kvalifikasjonskrav er påkrevd for deltakelse på dette kurset. Erfaring fra faget vil helt klart være en fordel og vil gi en bedre forståelse, men er ikke et krav.

Praktisk informasjon

Du melder deg på

Påmelding

Du melder deg på våre kurs via vårt påmeldingsskjema.

Innen en virkedag mottar du en bekreftelse på at vi har mottatt din påmelding og fra da er påmelding bindende.

ABA abc håndbok for automatiske brannalarmanlegg blir utlevert ved kursstart.

Rabatt

Har du fått rabattkode for kurs? Bruk rabattkoden i kommentarfeltet ved påmelding.

Ved påmelding til et av våre sertifiseringskurs vil du få rabattkode for sertifisering hos DNV.

Våre kursdeltagere har ikke rabatt hos KIWA sertifisering.

 

Gjennomføring

Kurs arrangeres i hovedsak som tradisjonell klasseromsundervisning med fysisk oppmøte.

Kurs vil i hovedsak bli tilbudt som åpne kurs i lokaler tilrettelagt av Com Con AS, i vertskap med en lokal bedrift eller som bedriftsinterne kurs i den aktuelle bedrifts egne lokaler.

WEB basert gjennomføring:

Det må påberegnes en ekstra dag for gjennomføring av eksamen. Eksamen må avtales med DNV og settes opp i godkjente lokaler. 

Kurset kan, ved behov, avholdes elektronisk som en konsekvens av nasjonale og regionale føringer i forhold til smitte situasjon eller på bakgrunn av kundens behov. Er kurset satt opp som elektronisk kurs vil dette kurset være merket med WEB. Det gis ikke mulighet for gjennomføring av eksamen i direkte forbindelse med ved WEB baserte kurs.   

Forberedelser

En uke før kursstart mottar du en e-post fra oss med praktisk informasjon rundt gjennomføringen av kurset. Du får da også tilgang presentasjon som brukes under kurset som en pdf fil. Denne må medbringes til kurs. Alt kursmateriell levert av Com Con AS, før, etter og under kurs, er rettighetsbeskyttet og er kun til personlig bruk. Slikt materiell skal ikke under noen omstendigheter distribueres videre uten skriftlig avtale med Com Con AS.

For best utbytte av kurset anbefales det eget eksemplar av NS 3960:2019. denne er ikke en del av kursdokumentasjon, men kan bestilles på Standard Norge 

TEK 17 kapittel 11 med veiledning fra DiBk og forskrift om brannforebygging med veiledning fra DSB vil også være aktuelle i kursgjennomføring.

Vi anbefaler at du forbereder deg til kurset du skal delta på. Her er noen tips til hvordan du får maksimalt utbytte av kurset:

 • Diskuter med din leder eventuelt kollegaer før du kommer på kurs. Er dere flere som skal delta på kurset så kan det være lurt og sette seg ned i forkant å ta en runde på de vanligste utfordringene dere møter. Det er også lurt og tenke over hva dere ønsker å få ut av kurset.
 • Ved å involvere lederen din kan dere sette mål for hvordan du skal bruke det du har lært, og hvordan den nye kompetansen du har fått kan brukes på best mulig måte for deg selv og bedriften.
 • Forbered spørsmål, både fra materiellet du har mottatt og fra din operasjonelle hverdag. Dette bidrar til at du aktivt deltar i klasserommet og jakter på den kompetansen du ønsker å få, noe som igjen sikrer at du får det utbyttet du kommer for.
 • Del dine erfaringer. Vi vet at deltakerne lærer mye av å høre hvordan andre gjør ting. Vær forberedt på at du kan bli spurt om hvordan dere gjør ting hos dere, og del gjerne med de andre. Det bidrar til at du kan få et nytt perspektiv og se ting fra flere sider.
 • Knytt kontakt med de andre deltakerne. Når dere har vært sammen gjennom kurset, fått den samme kompetansen og delt erfaringer, anbefaler vi at dere holder kontakten i etterkant. Del visittkort eller knytt kontakt på sosiale medier, så blir det lettere å kontakte hverandre dersom dere trenger det.

 

NS 3960 :2019 Automatiske brannalarmanlegg

Til kurset anbefaler vi at du har med NS 3960 :2019. Undersøk om noen i din bedrift allerede har standarden tilgjengelig, så du kan låne den. Dersom dere ikke har den, må den kjøpes fra Standard Norge. Se deres hjemmesider for pris og bestilling. Det vil alltid være en fordel å ha en personlig utgave av standarden, som du kan lage notater i og ha med deg i ditt daglige arbeide og bruke som oppslagsverk.

Allergener

Har du noen form for matallergi? Beskriv dette i kommentarfeltet ved påmelding.

Overnatting

Den enkelte deltaker må selv ordne overnatting om dette er nødvendig.

FAQ

Under hver kurstype er det en liste over kommende kurs med dato, lokasjon og knapp til påmelding.

Under hver kurstype er det listet kommende kurs med dato, lokasjon og knapp til påmelding.

Faktura blir sendt til fakturerings adresse oppgitt i påmeldingsskjema, enten via epost eller EHF.

Ja, en kan melde seg på aleine, som en gruppe fra en bedrift eller til og med bestille eget bedriftsinternt kurs hvor våre kursholdere holder eget kurs for ansatte i bedriften.

Under hver kurstype er viser gjeldende pris.

Om en kan bli sertifisert eller ikke er litt forskjellig etter hvilken type kurs en velger. De kursene som bygger opp mot en sertifisering er merket spesielt. I disse kursene er selve sertifiseringen ikke en del av kurset, men det er lagt til rette for sertifiserings eksamen på slutten av kurset i samarbeid med akkreditert sertifiseringsorgan.

Håndboken er en del av kursavgiften hvis en gjennomfører FG 750 – Hovedkurs.

Hvis du ønsker å kjøpe den uten om det kurset, ta kontakt med oss så ordner vi det.

Relaterte Kurs