FG 750 Landbruk og Veksthus

Velkommen til vårt kurs for brannalarmanlegg innen landbruk og veksthusnæringen! 

Vi fokuserer på utfordringene knyttet til brannsikkerhet i disse miljøene, inkludert fuktighet, støv, temperaturvariasjoner og eroderende gasser. Sentralt i kurset er bruk av aspirasjonsanlegg, avgjørende i slike miljøer.

Vi dekker tekniske aspekter samt viktige faktorer som smittevern og HMS for å sikre et trygt arbeidsmiljø for ansatte og dyr. Ved å integrere smittevernstiltak prioriterer vi sikkerhet og dyrevelferd.

Kurset tilfredsstiller krav til personlig sertifisering innen landbruk og passer for de som ønsker forståelse av brannalarmanlegg i disse miljøene eller forbereder seg til FG 750-eksamen.

Kurset bygger videre på FG 750 hovedkurs. 

DNV tilbyr muligheten til å avlegge FG 750 landbruks-eksamen i forbindelse med kurset.

Vi tilpasser også kurs til kundenes lokaler, enten eksklusivt for deres ansatte eller åpent for andre foretak. Kontakt oss i dag for å diskutere mulighetene.

Type

Fysisk Kurs, Norsk

Kurslengde

12 timer, over 2 dager

Pris

kr. 8.850,-

Sertifisering

Ja

Kommende Kurs

FG 750 Landbruk, Haugesund

Dato: 23 - 24 oktober 2024

FG 750 Landbruk, Oslo

Dato: 21 - 22 november 2024

Hvem passer kurset for?

Korrekt kompetanse innen regelverk, oppføring, kontroll og vedlikehold av brannalarmanlegg er avgjørende for å redde liv!

Dette kurset er relevant og anbefales for:

 • Deltakere som skal ta FG 750-eksamen for landbruk, og har avlagt kurs og eksamen fra hovedkurs.
 • Ansatte i bedrifter som skal sertifiseres for FG 760-landbruk.
 • Personer som er involvert i prosjektering, installasjon, teknisk arbeid eller kontroll av automatiske brannalarmanlegg innen landbruk.
 • Brannrådgivere spesialisert innen landbruk og veksthusnæringen.
 • Rådgivende personell innen elektro.
 • Gårdeiere med ansvar for daglig vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.
 • Leverandører og selgere av brannalarmanlegg og utstyr til landbruk og veksthusnæringen.
 • Deltakere som ønsker å utvide sin generelle kompetanse innen automatiske brannalarmanlegg i landbruket.
 • Tilsynspersonell fra brannvesenet.
 • Tilsynspersonell fra Mattilsynet.

Hvorfor ta dette kurset?

Oppdrag innen automatiske brannalarmanlegg er først og fremst rettet mot personsikkerhet, med hovedfokus på å sikre liv og helse. Det er et økende krav om personlig sertifisering innen ABA landbruk, både fra forsikringsselskaper og gårdeiere.

Dette kurset gir deg:

 • Kunnskap som kreves for å bestå FG 750 landbruks-eksamen.
 • Relevant innsikt for å sikre trygg drift.
 • Forståelse for farene knyttet til driftsbygninger og husdyrhold.
 • Kjennskap til smitteverntiltak.
 • Kunnskap om vedlikehold av brannalarmanlegget i daglig drift.

Kundevurdering av Kurset

Kursinhold

Kurset er basert på NS 3960:2019 tillegg B og håndboken ABA abc, og forutsetter at deltakerne har gjennomgått hovedkurset FG 750. Målet med kurset er å gi deltakerne kompetansegrunnlaget for å ta FG-750 eksamen for landbruk hos et akkreditert sertifiseringsorgan.

Innholdet i kurset bygger på kompetansekravene som er angitt i FG 750:3 kapittel 5.2, og dekker sertifiseringsområdene for prosjektering, teknikker, installasjon og kontroll innen landbruk og veksthusnæringen.

Det er viktig å ha en generell forståelse av alle fire kategoriene, da de påvirker hverandre. Under sertifiseringsprosessen deles disse opp i enkeltkategorier, og en må blant annet vise til praksistimer innen den aktuelle kategorien man søker sertifisering for. Derfor bør man søke om relevant sertifikat innen den kategorien man jobber med, selv om man avlegger kun én felles eksamen for kategoriene. Kurset er blant annet forberedende for denne eksamen.

Det anbefales at kursdeltakerne har tilgang til gjeldende utgave av NS 3960, som kan bestilles hos Standard Norge.

Kurset tar også hensyn til veiledningen om smittevern fra LBK. Videre gir kursene en grunnleggende innsikt i relevant lovverk og veiledninger som omhandler brann innen landbruk og veksthus.

Vi legger opp til en praktisk tilnærming, der kursene vil være en kombinasjon av teori, diskusjon, eksempler og prosjekteringsoppgaver. Det vil også bli lagt til rette for at DNV holder eksamen siste del av dagen for de som ønsker det.

Vi har satt av gode pauser hvor deltakerne kan diskutere fag og legge grunnlag for relasjonsbygging samt etablere et nettverk innen fagmiljøet.

Det kan også bli vist eksempler på typer detektorer og annet materiale i kurssammenheng, levert av forskjellige leverandører. Disse er kun ment for å vise utstyrets utseende. Programvare og produktopplæring av slikt utstyr ivaretas av den enkelte leverandør og er ikke en del av denne opplæringen.

Krav om forkunnskap

En bør ha gjennomført hoved kurs FG 750 før en deltar på dette kurset. Erfaring fra faget vil helt klart være en fordel og vil gi en bedre forståelse, men er ikke et krav.

Praktisk informasjon

Påmelding:

Du kan melde deg på våre kurs via vårt påmeldingsskjema. Innen en virkedag vil du motta en bekreftelse på at påmeldingen er mottatt, og fra da er påmeldingen bindende. Vennligst se også våre betingelser.

Rabatt:

Har du en rabattkode for kurs? Bruk rabattkoden i kommentarfeltet ved påmelding. Ved påmelding til et av våre sertifiseringskurs vil du motta en rabattkode for sertifisering hos DNV. Våre kursdeltakere har imidlertid ikke rabatt hos KIWA sertifisering.

Gjennomføring:

Kursene arrangeres hovedsakelig som tradisjonell klasseromsundervisning med fysisk oppmøte. De vil vanligvis tilbys som åpne kurs i lokaler tilrettelagt av Com Con AS, i samarbeid med en lokal bedrift, eller som bedriftsinterne kurs i bedriftens egne lokaler.

WEB-basert gjennomføring:

Ved WEB-basert gjennomføring må det beregnes en ekstra dag for gjennomføring av eksamen. Eksamen må avtales med DNV og holdes i godkjente lokaler. Dersom kurset er satt opp som et elektronisk kurs, vil det ikke være mulig å gjennomføre eksamen direkte i forbindelse med kurset.

Forberedelser:

En uke før kursstart vil du motta en e-post med praktisk informasjon om gjennomføringen av kurset. Du vil også få tilgang til presentasjonen som brukes under kurset som en PDF-fil. Alt kursmateriell levert av Com Con AS, både før, under og etter kurset, er rettighetsbeskyttet og kun til personlig bruk. Det er ikke tillatt å distribuere dette materialet videre uten skriftlig tillatelse fra Com Con AS.

For best mulig utbytte av kurset anbefales det å ha tilgang til en eget eksemplar av NS 3960:2019. Denne er ikke en del av kursdokumentasjonen, men kan bestilles fra Standard Norge 

Det anbefales også å laste ned smitteveileder fra LBK.

TEK 17 kapittel 11 med veiledning fra DiBk og forskrift om brannforebygging med veiledning fra DSB vil også være relevante i kursets gjennomføring.

Vi anbefaler at du forbereder deg til kurset ved å diskutere med din leder eller kolleger før kurset. Dette kan innebære å identifisere vanlige utfordringer og målsettinger for kurset. Det er også lurt å forberede spørsmål, både basert på materiale du har mottatt og din praktiske erfaring. Deling av erfaringer med andre deltakere kan også bidra til å berike læringsopplevelsen.

Allergener:

Dersom du har matallergier, vennligst beskriv disse i kommentarfeltet ved påmelding.

Overnatting:

Hver enkelt deltaker må selv ordne overnatting om nødvendig.

FAQ

Under hver kurstype er det en liste over kommende kurs med dato, lokasjon og knapp til påmelding.

Under hver kurstype er det listet kommende kurs med dato, lokasjon og knapp til påmelding.

Faktura blir sendt til fakturerings adresse oppgitt i påmeldingsskjema, enten via epost eller EHF.

Ja, en kan melde seg på aleine, som en gruppe fra en bedrift eller til og med bestille eget bedriftsinternt kurs hvor våre kursholdere holder eget kurs for ansatte i bedriften.

Under hver kurstype er viser gjeldende pris.

Om en kan bli sertifisert eller ikke er litt forskjellig etter hvilken type kurs en velger. De kursene som bygger opp mot en sertifisering er merket spesielt. I disse kursene er selve sertifiseringen ikke en del av kurset, men det er lagt til rette for sertifiserings eksamen på slutten av kurset i samarbeid med akkreditert sertifiseringsorgan.

Håndboken er en del av kursavgiften hvis en gjennomfører FG 750 – Hovedkurs.

Hvis du ønsker å kjøpe den uten om det kurset, ta kontakt med oss så ordner vi det.

Relaterte Kurs