Kursbetingelser

Covid-19 informasjon

Informasjon ang Covid-19 kommer.

Betingelser ved kurspåmelding

Vi tar forbehold om at det på kort varsel kan komme endringer i forhold til kursgjennomføringen.

Kurs planlagt i klasserom kan bli omgjort til kurs i digitalt klasserom (på Microsoft Teams/zoom) eller kansellert.

Du vil bli informert så raskt som mulig dersom dette gjelder kurset du er påmeldt.

Registrering og bekreftelse av påmelding og kursgjennomføring

Påmelding skjer via påmeldingsskjema på nettsiden. Du vil motta bekreftelse på din kurspåmelding innen en arbeidsdag etter påmelding. Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss. Gitt ledige plasser og anledning til praktisk tilretteleggelse tar vi imot påmeldinger tett opp mot kursdatoen.

Fakturering

Vi sender ut faktura per e-post. Denne vil gå direkte til den e-postadressen du har oppgitt når du meldte deg på kurs, eller til alternativ e-post dersom du har oppgitt det (legges i kommentarfeltet). Faktura blir utstedt så snart som mulig etter din påmelding. Ved mangelfull eller uriktige opplysninger relatert til faktura som kan føre til kreditering, vil kunden belastes med et fakturagebyr på kr. 500,- Utstedte fakturaer har 14 dagers betalingsfrist. Kursbevis vil ikke bli utstedt før etter at faktura er betalt. Dersom din bedrift krever PO/bestillingsreferanse må denne være mottatt av oss samtidig som din kurspåmelding.

Avbestilling

Dersom du må avbestille din kursplass vil du bli belastet kursavgift etter følgende regler:

  • Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiften
  • Ved avmelding senere enn fire uker før kursstart, men tidligere enn to uker før kurset, belastes 50 % av kursavgiften

Dersom en deltaker ikke kan stille, men skaffer en annen person til å overta plassen, vil det ikke tilkomme avmeldingsavgift utover ordinær deltakeravgift. Ved sykdom må sykemelding fremlegges. Vi ber om å bli varslet om endringen så snart dette er kjent.

Kansellering av kurs

Det tas forbehold om gjennomføring og deltakerbegrensning. Com Con AS forbeholder seg retten til å kansellere et hvert kurs på et hvert tidspunkt. Dersom et kurs blir kansellert, blir deltakeravgiften tilbakebetalt. Com Con AS står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av kansellert kurs utover dette.