Få mest ut av din investering i kompetanse på brannalarmanlegg


Ny aktør innen FG 750 ordningen kurs og kompetanse

Com Con AS er en relativt ny aktør for kurs og opplæring innen FG 750, men har allikevel lang erfaring innen ordningen.

Vi har som mål og tilby de beste kursene i markedet basert på kompetanse overføring og individuell deling av erfaring til en konkurransedyktig pris.

Ante Andersen som er vår kurs holder har Norges lengste erfaring innen ordningen og var bl.a. med å etablere denne i 2014.

Ante sitter også som leder i SN/K11 som har ansvar for NS 3960 i Standard Norge.

For å imøtekomme ønske fra markedet og for å kunne tilby smidighet når det gjelder gjennomføring av kurs og eksamen, etablerte vi i 2021 et samarbeid med DNV. Dette betyr i praksis at du som kursdeltager hos Com Con kan gjennomføre eksamen i forbindelse med kurs på lik linje som andre tilbydere av slike kurs innen ordningen. Det skal ikke være noe forskjell for de som ønsker å avlegge eksamen sier Andersen.

DNV ivaretar det som har med sertifiseringen å gjøre, alt fra eksamen til behandling av sertifiseringssøknad og utstedelse av sertifikat. At dette er en og samme prosess hos DNV til en fast kostnad er vi veldig fornøyde med. Deltageren slipper på denne måten og misforstå hva de har meldt seg på og hva som må til for å få utstedt et personlig FG 750 sertifikat. Her gjøres alt enkelt i en og samme prosess.

Vi er helt klare i vår dialog med kunder at selve sertifiseringen krever egen søknad og har en egen kostnad. (se pris eksempel nederst)

Ved søknad om sertifisering hos DNV kan en automatisk melde seg opp til eksamen på et av våre kurs slik at en kan gjennomføre eksamen i forbindelse med det kurset en deltar på. Eksamen er en del av sertifiseringsprosessen og er hos DNV selvfølgelig inkludert i kostnaden for sertifisering slik det bør være, påpeker Andersen.

Kursdeltagerne våre står selvfølgelig fritt til å velge annet sertifiseringsforetak for sertifiseringen sin. Det er det som er så fint når det er flere leverandører innen samme marked. En kan velge det som passer best. Det at en kan sammenligne kostnader fører jo også til konkurranse på pris hos tilbydere noe jeg mener er sunt og til fordel for kundene. Men det forutsetter at kunden kan sammenligne pris på likt grunnlag. Det er en viktig faktor at alle reelle kostnader for sertifiserings prosessen kommer klart frem og blir synliggjort på en god måte av tilbyderne. Skjulte kostnader er vi ikke tilhengere av og slike kostnader oppleves også som urettferdig for kundene.

På spørsmål om hvorfor en skal velge Com Con som leverandør av FG 750 kurs svarer Andersen: Vi har lang erfaring innen FG 750 kurs og får fantastisk gode tilbakemeldinger på formidlingsevne og kurs innhold. Vi tilbyr i stor grad kurs med fysisk oppmøte noe som gjør at vi møtes. Jeg tror folk er lei av å sitte foran en PC skjerm nå. Nå som Norge er mer eller mindre åpnet igjen tror jeg settinger hvor vi kan møtes kommer til å bli det foretrukne valget. Vi er også den eneste kursleverandøren inne FG 750 som kan lokke med egen opplæringsbok innen faget, ABA ABC håndbok for automatiske brannalarmanlegg. Vi ser at de fleste av våre deltagere ønsker denne boken og kommer med gode tilbakemeldinger på innhold og presentasjon. Den er også inkludert i kursprisen for vårt hovedkurs. Til slutt vil jeg også si at vi har videreført vår introduksjonspris på kurs inn i 2022. I motsetning til alt annet som har blitt dyrere har vi valgt å beholde våre lave kurspriser også et stykke inn i 2022.

FG 750 sertifikat er målet for de fleste

Vi i Com Con tar utgangspunkt i at målet for de fleste som deltar på kurs er å sitte igjen med et FG 750 sertifikat.

Vi har lagt opp til at denne prosessen skal være så enkel som mulig for kundene.

Vi vektlegger også at det skal være enkelt og orientere seg over de faktiske kostnadene ved en slik sertifisering slik at en unngår å bli overasket av uforutsette kostnader. (eksempelvis sertifiseringskostnad)

En todelt kostnad uansett hvilke løp en velger

Det er viktig å merke seg at i en akkreditert sertifiseringsordning som FG 750 er, skal kompetanse (kurs) og sertifisering være adskilt i to separate foretak.

Du vil derfor, uansett hvilke tilbyder du velger, få to separate fakturaer fra to separate foretak om en ønsker å få utstedt et FG 750 sertifikat.

Mer informasjon om DNV og sertifisering finner dere her: https://www.dnv.no/services/fg-750-automatiske-brannalarmanlegg-202628

FG 750 kurs hos Com Con

Kursene våre baserer seg på kompetanse krav gitt i FG 750 ordningen og retter seg i hovedsak mot personell som jobber med prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg, men også mot bygg eiere, branntekniske rådgivere, tilsynspersonell og andre interesserte.

FG 750:3 finner du her:

Vi har også lagt opp til gode pauser hvor deltagerne har mulighet til å diskutere fag og legge grunnlag for relasjonsbygging samt etablere et godt nettverk innen fagmiljøet. Noe som vi mener er en viktig del av en slik opplæring.

Kurset vil gi svar på bl.a.

  • Regelverk
  • Endringer / søknadsplikt
  • Dokumentasjon
  • Brannkonsept
  • Årskontroll
  • Akustisk / optisk varsling
  • Plassering og valg av detektor
  • O-plan

Se også vår hjemmeside for mer informasjon eller ta direkte kontakt med meg.

https://com-con.no/brann/kurs/fg-750-godkjent-opplaering

 

Pris på FG 750 sertifikat ved bruk av Com Con og DNV

Som deltager på kurs vil du få 10% på sertifiseringskostnad hos DNV.

FG 750 førstegangs sertifisering

Deltagelse kurs Com Con                         12.850,-

Sertifisering DNV inkludert eksamen     4.750,-

Totalkostnad FG 750 sertifisering 17.600,-

 

FG 750 re-sertifisering

Deltagelse kurs Com Con                         2.800,-

Sertifisering DNV inkludert eksamen     2.650,-

Totalkostnad FG 750 re-sertifisering 5.450,-

 

Det er viktig ved sammenligning av kostnader fra flere aktører å få kartlagt totalkostnaden ved ønsket sertifisering.

Kostnad ved selve sertifiseringen kommer ikke like tydelig frem hos alle, men er en vesentlig del av totalkostnaden om en skal sitte igjen med et FG 750 sertifikat og ikke bare en bestått eksamen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *