Brannalarm skal redde liv


Uønskede alarmer er den største utfordringen vi har innen ABA. Det blir brukt ufattelig mye resurser og penger på disse unødige alarmene.

Det viser seg at de fleste av alle alarmer fra automatiske brannalarmanlegg (ABA) er uønskede, det vil si at anlegget er gått i alarm av årsaker som ikke er brann. (støv, damp, matos og lignende)

Av Oslos vel 3500 ABA anlegg som er koblet opp mot 110 var det over 6500 utrykninger på unødige alarmer i 2019. Dette er noe av det samme vi ser i andre byer både i Norge og andre steder i Europa.

Hva gjør dette med oss? Hvordan reagerer vi når det går en brannalarm i dag?

Notre-Dame, Paris 15. april 2019. Alarmen går, messen fortsetter, det avventes, ingen røyklukt, det har jo gått falsk alarm tidligere, noen begynner å gå ut da alarmen ble intens over tid.

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet

FOTO: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP


Inntil 30 minutter går for brannvesenet tilkalles. Hva kunne vert gjort i disse minuttene kan en bare spekulere i, men faktum er at det er i den første fasen av en brann en har størst mulighet for å begrense konsekvensene. Om vi ikke reagerer når alarmen går, har vi ikke bruk for brannalarmanlegg er min påstand. Om en ikke reagerer når alarmen går har en heller ikke nådd kriteriene for en brukstillatelse da en ikke lenger oppnår å redusere nødvendig rømningstid.

Det var heldigvis ingen personskader i Notre-Dame denne dagen. Men tenk dere en startende brann i en boligblokk. Alarmen går. Hvordan er reaksjonsmønsteret til den vanlige beboer i et slikt bygg i dag? Hvor mange og hvor lang tid vil en bruke på og evakuere dette bygget?

Jeg har en viss forståelse for byggeiere som ikke prioriterer kostnader ved utbedring og kontroll av anlegg som i utgangspunktet ikke fungerer. ABA er blitt en belastning. Uønskede alarmer er etter min mening en av hovedårsakene til at vi i dag er i denne situasjonen. Manglende kompetanse til å prosjektere og installere et brannalarmanlegg er etter min mening hovedårsak til uønskede alarmer. Vi må jobbe med holdningene våre, både utførende og byggeiere.

Uønskede alarm, eller på folkemunne falsk alarm, har to årsaker.

 • alarm som er grunnet feil på utstyr. (sjeldent)
 • alarm grunnet ytre påvirkning som ikke er brann. (matos, støv, damp og lignende)

Feil på utstyr kan påvirkes med rett vedlikehold, men er ikke ofte representert som årsak til uønskede alarmer.

Alarm på grunn av matlaging, oppussing, dusjing, vasking/steaming eller andre aktiviteter som normalt foregår i rommet er den vanligste årsaken til uønskede alarmer. Disse alarmene skyldes i stor grad mangel på kompetanse hos både prosjekterende og installatør av ABA. Tilstrekkelig kunnskap til å velge rett detektor type i henhold til miljø og bruk av rommet den skal plasseres i, samt kunnskap om hvor den skal plasseres i forhold til hindringer og andre elementer som kan påvirke funksjonaliteten ville gjort at vi hadde unngått de aller fleste unødige alarmer. Bruk av lokale avstillingsbrytere i leiligheter i leilighetsbygg og god opplæring av bruker ville også, etter min mening, bidratt til en kraftig reduksjon i antall uønskede alarmer fra denne type bygg.


Com Con hjelper deg på vei til nødvendig kompetanse for å ta de rette valgene for et funksjonelt ABA anlegg. Våre kurs kan også hjelpe deg mot FG 750 eksamen som er første skritt for å kunne dokumentere nødvendig kompetanse innen ABA faget.

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet


Com Con kurs og kompetanse tilbyr i hovedsak klasseromsundervisning med personlig oppmøte. Tilbakemeldinger viser at den beste måten å lære på er å ha undervisning i et miljø hvor vi kan møtes, diskutere og dele erfaringer med personer i stedet for en dataskjerm.

Bli med i vårt fagmiljø, dra nytte av vår lange erfaring med kurs innen FG 750, en god miks av deltagere med forskjellige bakgrunner og utfordringer og selvfølgelig løsninger. Vi diskuterer regelverk, standard, løsninger og utfordringer og lærer av hverandre i et trygt og godt miljø på våre kurs.

Bedriftsinterne kurs. Er dere flere fra samme bedrift kan dere spare reisekostnader og begrense tiden borte fra jobb ved å bestille et bedriftsinternt kurs. Lønner seg typisk fra 5 deltagere. Vi har avtale med flere større bedrifter om gjennomføring av kurs ute hos bedriften. Ta kontakt for tilbud for din bedrift. Vi er løsningsorienterte og ønsker og finne den beste løsningen for våre kunder til en fornuftig pris.


Com Con med unik kompetanse innen ABA og FG 750

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet


ABA ABC håndbok for automatiske brannalarmanlegg
Denne boken er inkludert i vårt hovedkurs og er den første komplette håndbok for automatiske brannalarmanlegg. Boken er skrevet av Ante Andersen som også er vår kursholder. Boken danner sammen med NS 3960:2019 pensum for vårt hovedkurs FG 750.

Verv i komite hos Standard Norge. Ante Andersen sitter som leder i komite SNK/11 i regi av Norsk Standard. SNK/11 har ansvar for NS3960 og NS 3961 samt revisjon av disse. Deltagelse her har gitt en unik kunnskap og erfaring med hva som ligger bak formuleringer brukt i standarden og kan i mange tilfeller gjengis med konkrete eksempler.

Gode referanser. Ante har et godt og etablert navn i fagmiljøet og har gode referanser fra tidligere kursdeltakere på sin formidlingsevne og evne til å skape engasjement blant deltagerne.

Lang erfaring. Som deltager på kurs hos Com Con får du et innblikk i en erfaringsbank fra en kursholder som har møtt rundt 3000 deltagere på tilsvarende kurs og som evner å gjøre innholdet i kursmateriellet levende og engasjerende.


Brannalarmanlegg skal ivareta din trygghet.


Brannalarmanlegg som ikke er prosjektert rett, installert rett eller ikke har nødvendig vedlikehold kan gi en falsk trygghet. Et slikt anlegg vil også gi uønskede alarmer, være kostnadsdrivende og i ytterste konsekvens føre til at bygget ikke tilfredsstiller krav for brukstillatelsen.


Velg rett kompetanse fra start.

Velg FG 760 / FG 750 sertifisert foretak og personell.

Sertifiseringsordningen FG 760 / FG 750 ble etablert etter ønske fra bransjen og er ment å være en enkel måte for foretak og personell som jobber med automatiske brannalarmanlegg å verifisere nødvendig relevant kompetanse. Ordningen er i dag den beste måten å dokumentere nødvendig kompetanse og praksis innen faget.

Sett krav som byggeier

Som byggeier, entreprenør eller tiltakshaver vil det å sette krav til FG 760 / FG 750 være en enkel og kostnadsfri måte og ivareta krav til kompetanse på innleid arbeidskraft. Vær sikker på at du får den nødvendige kompetansen for ditt oppdrag, sett krav til FG 760 / FG 750 sertifisering.


Kurs og opplæring innen FG 750 personell

Com Con har forberedende kurs for personell som ønsker å sertifisere seg innen FG 750 ordningen eller av annen årsak ønsker økt kompetanse innen faget brannalarmanlegg.

Våre kurs innen FG 750 ordningen er:

 • ny-sertifiserende (22 timer i klasserom)
 • re-sertifiserende (4 timer WEB)
 • påbygningskurs for landbruk (12 timer i klasserom)

Kursene dekker kompetansekravene satt i FG 750:2 for sertifiseringsområdene:

 • prosjektering
 • installasjon
 • vedlikehold
 • kontroll

Kurset er ment å gi en helhetlig forståelse av bruk, oppbygning og hensikt med ABA. Vi ser på hvilke prinsipper og krav som følger av standarden og hvordan de spesifikke kravene i standarden påvirker bl.a. valg og plassering av komponenter, vedlikehold og kontroll av anlegget.

Kurset vil blant annet gi svar på:

 • Regelverk
 • Endringer / søknadsplikt
 • Dokumentasjon
 • Brannkonsept
 • Årskontroll
 • Akustisk / optisk varsling
 • Plassering og valg av detektor
 • O-plan

Eneste i Norge med egen opplæringsbok

Som eneste i Norge kan vi tilby våre kursdeltagere håndbok for automatiske brannalarmanlegg. ABA ABC er en omfattende håndbok som bygger på kompetansekrav i FG 750:2 og inneholder blant annet: relevant regelverk for ABA grunnleggende brannteori veiledning og utdrag av NS 3960:2019 boken har direkte referanser til NS 3960:2019 Boken kan også bestilles av deltagere på re-sertifiseringskurs.

Eksamen

Alle våre kursdeltagere har mulighet for å avlegge eksamen i regi av DNV i forbindelse med deltagelse på Com Con kurs. Deltagerne kan også velge annen aktør for eksamen. Andre akkrediterte sertifiseringsorgan kan også brukes om ønskelig.

Våre kunder inkluderer blant annet: • NTE • Autronica • Elotec • Caverion • Avinor • Schneider Electric • Alarmlink • Brannsystemer AS • EL partner • Firesafe • Gullbrandsen & Gjellesvik AS • Scandec • Storm Elektro • Vintervoll AS • Lokalt tilsynspersonell hos brannvesenet • Bergen kommune m.fl.

Her er noen av tilbakemeldinger vi har fått:

Installatører: “beste opplæringen jeg noen gang har hatt” “Kjempe bok, lettskrevet med bra bilder” “Flink til å få fram viktige poeng” “meget bra oppgaver” “Grundig og enkelt/godt fortalt” “Lært veldig mye nytt” “dette burde jeg hatt for 30 år siden”

Tilsynspersonell brannvesenet: “Veldig bra. God dialog med oss deltagere underveis” “Veldig fornøyd med kurset. Har fått en større forståelse av brannalarmanlegg, kontroll og dokumentasjon ect.” ” God bok. Fin innholdsfortegnelse, god oppdeling og bra lesestoff.”


Regelverket setter krav til kompetanse

Plan og bygningsloven (§ 23-2) Ansvarlig foretak skal oppfylle krav til kvalifikasjoner, pålitelighet og dugelighet.

Veiledning Ansvarlig foretak er også ansvarlig for relevant kompetanse hos underleverandører.

SAK 10 (§ 11-1) Foretaket skal benytte personell med nødvendige og relevante kvalifikasjoner for å gjennomføre det aktuelle tiltaket på en forsvarlig måte.

VSAK 10 (§11-1) Det er ikke tilstrekkelig at foretaket har en kompetent faglig ledelse dersom nødvendig kompetanse ikke benyttes i det konkrete tiltaket.

Veiledning Person kompetanse ute på anlegg kan dokumenteres ved bruk av FG 750 sertifikat.

TEK 17 (§4.1) Det skal dokumenteres at igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på en tilfredsstillende måte.

VTEK 17 (§11.7) Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres etter NS 3960:2019

NS 3960:2019 (5.1) Prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av et automatisk brannalarmanlegg skal utføres av et kompetent foretak som skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse og relevant praksis.

MERKNAD 1 En bekreftelse som verifiserer kompetanse for foretak eller utførende, utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan, ut fra de til enhver tids gjeldende kvalifikasjonskrav, vil imøtekomme kravene i denne standarden.

MERKNAD 2 I Norge er det en akkreditert sertifiseringsordning for prosjektering, utførelse, vedlikehold og kontroll av brannalarmanlegg.


Hvem bør sette krav til FG 750 / FG 760 sertifisering?

Byggeier

Som byggeier bør du sette krav til sertifisering både av foretak og personell. På denne måten sikrer du nødvendig kompetanse på utført arbeid. Entreprenør Som entreprenør bør du sette krav til sertifisering for å sikre at fagpersoner med nødvendig kompetanse utfører oppdrag i prosjektet.

Anbud

Det bør i anbud settes som krav om sertifisering for tilbydere av tjenester innen ABA, på denne måten sikrer en kvalitet og sikker drift av anlegget, samt at du får det du bestiller. Det bør også legges til rette for uavhengig kontroll.

Leverandør

Leverandør av ABA utstyr bør sette krav eller komme med oppfordring til sine kunder om slik sertifisering. Dette vil i større grad ivareta korrekt bruk av utstyret og er med på å bygge et godt varemerke. Om ikke komponentene brukes rett vil helheten feile.

Forsikring

Forsikringsselskap bør kunne gi rabatter på forsikringspremie om en kan dokumentere bruk av sertifisert foretak og personell.

Generelt

Som FG 760 sertifisert foretak plikter du i utgangspunktet å bruke sertifisert personell på jobber innen ABA. En må derfor sertifisere alt personell som jobber innen faget. Fordel med å sette krav er at en sikrer korrekt fagkompetanse og ivaretar krav satt til kompetanse både for eier og utførende. Krav til FG 750 er eneste sikre måten og dokumentere nødvendig fagkompetanse på utførende personell.


Viktigheten av en lik forståelse av faget

Frem til FG 750 fantes det ingen samegnet opplæring innen faget ABA. Noe lærte en på skolen, dette var variert og var/er avhengig av kompetansen til læreren. Noe ble lært på leverandørkurs. Slike kurs handler i hovedsak om bruk av leverandørens utstyr. Tilgengelig informasjon vil derfor naturlig variere mellom leverandørene. En god kollega har nok stått for mesteparten av opplæringen av ABA personell i Norge. Denne opplæringen vil også være veldig avhengig av kunnskapsnivå til den som lærer fra seg, og hvor han/hun har fått sin lærdom fra. Resultat av dette er at det finnes mange oppfatninger om hvordan en skal prosjektere, installere og vedlikeholde et ABA anlegg i dag. Dette gjør eksempelvis deltagelse i anbudsrunder og gjennomføring av kontroll utfordrende.

Opplæring innen FG 750 er anerkjent av bransjen og er en godkjent opplæring innen faget. Deltagerne på disse kursene får samme kunnskapsgrunnlag og kan blant annet bruke dette som grunnlag for eksamen i forbindelse med sertifisering. Byggeiere, tilsynspersonell og andre som er interessert i faget kan nå enkelt få bakgrunnskunnskap om et fag som tidligere var litt udefinert og vanskelig og orientere seg i. Slik kunnskap kan være meget nyttig når en skal bestille et oppdrag.


Sjekkliste for ABA personell

Ha et forhold til type brann og røykspredning i rommet du skal detektere.

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet


Ta hensyn til hvor røyk kommer i en tidlig fase av en brann. Plassering i område uten røyk vil gi mangelfull deteksjon.

Ta hensyn til ventilasjon

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet


Husk å ivareta både OM og AM Takhøyde AM OM Inntil 6 meter 80 m2 7,5 meter 6 til 12 meter 100 m2 9 meter Bruk av detektor over 12 meter skal dokumenteres ved hjelp av røykprøve.

Ta hensyn til uønskede alarmer. Plassering og valg av detektortype skal gjøres slik at det ved normal bruk av området ikke utløser brannalarm. Det er derfor vesentlig at det tas hensyn til eksempelvis: matos, damp, støv og annen aktivitet som kan resultere i at detektor går i alarm.

Spør alltid etter dokumentasjon som beskriver ditt oppdrag. Slik dokumentasjon vil typisk være:

 • brannkonsept
 • alarmorganisering • styringsmatrise
 • prosjekteringstegning

Sørg for at det alltid er en oppdatert O-plan og at denne stemmer med alarmtekst i displayet.

Bruk kontrolljournalen. Kontrolljournal skal inneholde:

 • Kontroll.
 • Ettersyn.
 • Vedlikehold, service og reparasjon.
 • Feil med angivelse av årsak og tiltak.
 • Ut- og innkopling med angivelse av årsak.
 • Alarm med spesifisering av type (brannalarm, unødig alarm, brannøvelse med mer) og hvis mulig, årsaken til alarmen.
 • Sørg for god opplæring av ansvarshavende hos kunde. Lag gjerne en liste sammen med leverandør av utstyr som forteller hva som forventes ved egenkontroll.

Årskontroll / rutine kontroll. Slik kontroll skal kun påpeke feil og mangler. Hensikt med kontroll er:

 • Installasjonen oppfyller krav/ytelser etter aktuelt regelverk.
 • Installasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet etter préaksepterte løsninger
 • Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende også sett i forhold til eventuelle bygningsmessige endringer, vesentlig endret drift, endret brannenergi osv.
 • Installasjonen med eventuelle teknologiske integrasjoner av forskjellige systemer virker som forutsatt og at grensesnittene er klart definert (for eksempel talevarsling, låssystemer eller lignende styrt av brannalarmanlegg)
 • Tidligere påtalte feil er rettet
 • Organisatoriske tiltak samsvarer med forutsetningene for bruken.

Vi i Com Con ønsker deg en trygg arbeidsdag. Vi håper å se deg på et av våre kurser hvor vi legger vekt på og dele erfaringer, finne løsninger og gi en bedre forståelse av ABA faget.

Påmelding til kurs kan gjøres direkte på vår nettside https://com-con.no eller via e-post til ante.andersen@com-con.no Kursholder: Ante Andersen tlf 906 23 549

Kurs og kompetanse automatiske brannalarmanlegg Kursansvarlig: Ante Salte Andersen e-post: ante.andersen@com-con.no tlf: 906 23 549 FG 750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *