Rammeavtale med ConocoPhillips

15. December, 2010

I konkurranse med 4 andre V&M aktører kom vi ut et lite hestehode foran alle andre og vant kontrakten “Telecom on- and offshore services”. Kontrakten er på 3 år + opsjon på 2+2. Rammeavtalen inkluderer ingeniør og montørtjenester og omfatter prosjektstøtte, drift og vedlikehold av telekommunikasjonssystemer og utstyr på Ekofisk- og Eldfisk- feltet i Nordsjøen.