Produkter

Radio og trådløst

Design og leveranse av radio systemer og trådløs kommunikasjon for alle formål.

Prosjektrådgivning

Vår kompetanse og erfaring sikrer riktige valg av utstyr og løsninger, en kvalitetsmessig installasjon og effektiv ferdigstillelse.

Wi-Fi modellering

Modellering, design, planlegging, feilsøking og dokumentasjon for både nye og eksisterende anlegg. Data og resultater kan presenteres grafisk og i rapport.

HeliNVR Ver 2.0

En komplett løsning for overvåkning og lagring av radio samband i forbindelse med operasjoner på offshore helikopterdekk.