Produkter

Prosjektrådgivning

Vår kompetanse og erfaring sikrer riktige valg av utstyr og løsninger, en kvalitetsmessig installasjon og effektiv ferdigstillelse.

Wi-Fi modellering

Modellering, design, planlegging, feilsøking og dokumentasjon for både nye og eksisterende anlegg. Data og resultater kan presenteres grafisk og i rapport.

HeliNVR Ver 2.0

En komplett løsning for overvåkning og lagring av radio samband i forbindelse med operasjoner på offshore helikopterdekk.