Prosjektkontor i Haugesund

2. August, 2014

Vi flytter prosjektkontoret i Haugesund inn i nye lokaler i  Standgata 172 (Hagland Gaarden). Lokalene har 6 kontor, møterom, lager og kjøkken. Lokalene vil også bli benyttet ved interne fagsamlinger og til andre kompetanse byggende aktiviteter.