HeliNVR ver 2.0

31. July, 2020

HeliNVR Ver. 2.0 vil kunne leveres ferdig montert i veggskap eller tilpasset for montasje i eksisterende skap. Vi forventer at HeliNVR ver 2.0 er klar for salg innen utgangen av August 2020.

Ihht nye krav i forskrift for Luftfart med Helikopter – Bruk av offshore helikopterdekk skal alle olje og gass relaterte installasjoner med helidekk ha slike løsninger driftsatt innen 1.januar 2021.