Fiber for Hook-up Fase

16. April, 2018

Com Con skal levere løsning for temporær fiber oppkobling for Martin Linge Plattformen.

Løsningen skal benyttes for å knytte sammen data og telesystemer på Martin Linge i forbindelse med forberedelse for offshore installasjon ved Rosenberg verft og for sammenkoblings fasen offshore. Løsningen skal sikre kommunikasjon for kritiske systemer i en oppkoblingsfase. Løsningen består av en rekke felt-fiber kabler med kraftige koblinger som tåler både røft miljø og stor mekanisk belastning.

Totalt leveres mer enn 1 kilometer med fiberkabel og en stor mengde felt-konnektorer, samt en del koblingsbokser, og øvrig fiber materiell.