EKOM Nett Autorisasjon

10. December, 2014

Com Con AS er EKOM-nett autorisert fra Post- og Teletilsynet. Fra før har vi RiA (Radio), TiA (Telenett) og RfA (Radio forhandler). Autorisasjons nummer 5173