Balder Telemetri

14. May, 2018

Com Con AS kjøper inn og installerer nytt Offloading Telemetri System på Balder FPU

Com Con har fått i oppdrag å bytte ut Telemetri System for offloading for Balder FPU. Oppdraget inkluderer planlegging, innkjøp, koordinering, installasjon og idriftsetting av nytt Offloading Telemetri System. Oppdraget er estimert til ca 8-10 måneder og på begynnes vår 2018.