WiFi målinger

4. February, 2022

Com Con As har både utstyret og kompetanse til å måle dekningsgrad og kvalitet på WiFi nett både til lands og til vanns…