< Tilbake

Wi-Fi modellering

Modellering, design, planlegging, feilsøking og dokumentasjon for både nye og eksisterende anlegg. Data og resultater kan presenteres grafisk og i rapport.
Com Con AS tilbyr komplett tjeneste for design, optimalisering, site survey, troubleshooting og dokumentasjon av Wi-Fi nettverk, onshore og offshore. Simulering av aksesspunkter og fysiske hindringer samt oppsett av kanalplan for å få maks utnyttelse av ditt Wi-Fi nettverk. Visuell analyse med blant annet «heatmap» og live data for å finne interferens og problemområder.