Utleie av Testutstyr og Spesialverktøy

18. January, 2022

Visste du at Com Con har testutstyr og spesialverktøy for RF-systemer, WiFi og fiber for utleie? Ikke bare har vi kompetanse til å bruke utstyret, men vi kan også leie ut testutstyr og spesialverktøy. Fiber-skjøtemaskiner, radio testsett, kabeltestere, SiteMaster etc.