Innfører web-basert løsning for time- og reiseregning

7. April, 2014

Com Con gåt ttil innkjøp av en elektronisk løsning for registrering av timer og reise. Systemet (Current fra Unit4) er web-basert vil forenkle både skriving av timer og  resiseregninger og ikke minst gi en bedre kontroll og oversikt over grunnlag for lønn og faktura.