The World – Trapped Man alarm

19. July, 2019

Installasjon og idriftsettelse av Trapped Man Alarm system om bord på The World ble fullført i mai/juni 2019. Systemet gir mulighet for varsling/alarm fra definerte rom og soner som presenteres på lokale alarm panel, eller sentralt dersom alarm ikke kvitteres ut lokalt. Panelene kan også vise alarmpunktene på layout for lettere identifikasjon av område. Systemet har innebygget logging av alarmer og kan presentere historikk på alle hendelser. Systemet ble bestilt våren 2018 og var ferdig for FAT desember 2018. Installasjon ble gjennomført i Cádiz, Spania. (alle biler Tri Lam)