Teleconsult Projects

7. February, 2014

Com Con overtok driften av Teleconsult Project AS, med virkning fra 1.februar 2014. Teleconsult Project har siden 1988 hatt mye aktivitet på systemdesign og utstyrsleveranser mot Olje & Gass bransjen og utleie av ingeniørressurser. Dette vil styrke oss på ingeniør siden, og bidra til å opprette et bredere marked og kundeflate for Com Con. Samtidig har vi opprettet et kontor i Haugesund der denne type aktivitet skal samles. Vi gleder oss over å ha tatt enda et steg i retning av å bygge Com Con til et solid og godt selskap!