CCTV kurs

1. June, 2012

Som et ledd i vår generelle kompetansebygging samlet vi alle tilgjengelilge ressurser på Kronen Gaard i Sandnes for en gjennomgang av Hernis sine CCTV produkter og  systemer.  Foredragsholder var alltid like engasjerende Petter Bremar fra Hernis.