NYTT PRODUKT FRA COM CON

22. February, 2020

Nye krav i forskrift for Luftfart med Helikopter – Bruk av offshore helikopterdekk krever overvåkning og lagring av radio samband i forbindelse med operasjoner på offshore helikopterdekk. Com Con AS tilbyr en komplett, fleksibel, rimelig og robust løsning for sikker lagring og avspilling av radio samband og video i forbindelse med Helikopter operasjoner på skip, rigg og plattform. Basert på en brukervennlig server med enkel avspilling (realtime eller playback) eller eksport for avspilling og analyse. Tilgang lokalt eller via nettverk. Skalerbar løsning for ett eller flere kamera og audio input fra flyradio. Systemet kan også tilpasses å hente videostrøm fra eksisterende CCTV system. Ta kontakt for mer info og priser: post@com-con.no