Medlem i Maritimt Forum Haugaland & Sunnhordland

26. April, 2015

Com Con er nå medlem av Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. Maritimt Forum vil sikre rammebetingelsene for norsk maritim næring gjennom å være en samarbeidende organisasjon med regionskontorer fra nord til sør. Medlemmene er organisasjoner og bedrifter fra hele verdikjeden i den maritime klyngen i Norge.