Intern Fagsamling TETRA

16. April, 2015

7. og 15. April gjennomførte Com Con intern fagsamling med TETRA som tema. Fagsamlingene ble gjennomført på Scandic Sola med vår egen Roar Egeli som foredragsholder. Totalt 25 ansatte hadde anledning til å delta.