Nytt Sentralbord- / Beredskapsnummer

1. August, 2010

For å øke tilgjengeligheten på telefon og gjøre det enklere for både våre ansatte og kunder, har vi opprettet et nytt sentralbord/beredskapsnummer for Com Con. Det nye nummeret er: 40 00 48 39. Sentralbord- / Beredskapsnummeret er lagt opp med en svargruppe som består av Kjell, Jone og Arne, og anrop blir rutet til den første ledige telefon i gruppen. Nummer vil også bli distribuert til våre kunder og på våre offentlige web-sider.