Komplett opplæring innen Automatiske brannalarmanlegg!

Praktisk informasjon

Påmelding

Du melder deg på våre kurs via vårt påmeldingsskjema.

Innen en virkedag mottar du en bekreftelse på at vi har mottatt din påmelding og fra da er påmelding bindende.

Priser

FG 750 kurs (22 timer) 12.850,-

FG 750 landbruk og veksthus (påbygg 12 timer) 8.500,-

FG 750 re-sertifiseringskurs (4 timer) 2.800,-

ABA abc håndbok for automatiske brannalarmanlegg 795,- (inkludert i hovedkurs)

NB! Pass på at en får pris på både for gjennomføring av kurs og for søknad om sertifisering med utstedelse av sertifikat før en sammenligner priser.

Vi opplever dessverre av og til å bli sammenlignet på pris på ufullstendig grunnlag.

FG 750 personsertifisering består både av kurs, eksamen, søknad om sertifisering og utstedelse av personlig sertifikat.

Kost for selve sertifiseringen gjort av et akkreditert sertifiseringsforetak vil alltid kommer som en egen kostnad og vil være i tillegg til kurskostnaden, uansett om kurspris inkluderer eksamen eller ikke.

Vår opplæringsbok ABA abc til en verdi på 795,- er også inkludert i hovedkurset.

Vårt FG 750 kurs går over 3 dager hvor det er tilrettelagt for eksamen via DNV siste del av dag 3. Du får altså mulighet for og avlegge eksamen direkte etter kursslutt i samme lokale slik at du slipper og booke tid andre plasser for gjennomføring av eksamen samt sette av en egen dag for dette.

Rabatt

Har du fått rabattkode for kurs? Bruk rabattkoden i kommentarfeltet ved påmelding.

Du vil også få rabatt for sertifisering hos DNV som kursdeltager hos oss

Gjennomføring

Kurs arrangeres i hovedsak som tradisjonell klasseromsundervisning med fysisk oppmøte.

Kurs vil i hovedsak bli tilbudt som bedriftsinterne kurs i den aktuelle bedrifts egne lokaler, eller som åpne kurs i lokaler tilrettelagt av Com Con AS.

Kurset kan, ved behov, avholdes elektronisk som en konsekvens av nasjonale og regionale føringer i forhold til smitte situasjon eller på bakgrunn av kundens behov. Er kurset satt opp som elektronisk kurs vil dette kurset være merket med WEB.

Forberedelser

En uke før kursstart mottar du en e-post fra oss med praktisk informasjon rundt gjennomføringen av kurset. Du får da også tilgang presentasjon som brukes under kurset som en pdf fil. Denne må skrives ut i forkant og medbringes til kurs. Alt kursmateriell levert av Com Con AS, før, etter og under kurs, er rettighetsbeskyttet og er kun til personlig bruk. Slikt materiell skal ikke under noen omstendigheter distribueres videre uten skriftlig avtale med Com Con AS.

Kursdokumentasjon for FG 750 kurs inneholder ikke standard NS 3960, denne må bestilles på Standard Norge og medbringes til kurset.

TEK 17 kapittel 11 med veiledning fra DiBk og forskrift om brannforebygging med veiledning fra DSB vil også være aktuelle i kursgjennomføring.

Vi anbefaler at du forbereder deg til kurset du skal delta på. Her er noen tips til hvordan du får maksimalt utbytte av kurset:

  • Diskuter med din leder eventuelt kollegaer før du kommer på kurs. Er dere flere som skal delta på kurset så kan det være lurt og sette seg ned i forkant å ta en runde på de vanligste utfordringene dere møter. Det er også lurt og tenke over hva dere ønsker å få ut av kurset.
  • Ved å involvere lederen din kan dere sette mål for hvordan du skal bruke det du har lært, og hvordan den nye kompetansen du har fått kan brukes på best mulig måte for deg selv og bedriften.
  • Forbered spørsmål, både fra materiellet du har mottatt og fra din operasjonelle hverdag. Dette bidrar til at du aktivt deltar i klasserommet og jakter på den kompetansen du ønsker å få, noe som igjen sikrer at du får det utbyttet du kommer for.
  • Del dine erfaringer. Vi vet at deltakerne lærer mye av å høre hvordan andre gjør ting. Vær forberedt på at du kan bli spurt om hvordan dere gjør ting hos dere, og del gjerne med de andre. Det bidrar til at du kan få et nytt perspektiv og se ting fra flere sider.
  • Knytt kontakt med de andre deltakerne. Når dere har vært sammen gjennom kurset, fått den samme kompetansen og delt erfaringer, anbefaler vi at dere holder kontakten i etterkant. Del visittkort eller knytt kontakt på sosiale medier, så blir det lettere å kontakte hverandre dersom dere trenger det.

Høres det spennende ut med kurs hos oss? Meld deg på kurs her.

NS 3960 :2019 Automatiske brannalarmanlegg

Til kurset vil trenger du NS 3960 :2019. Undersøk om noen i din bedrift allerede har standarden tilgjengelig, så du kan låne den. Dersom dere ikke har den, må den kjøpes fra Standard Norge. Se deres hjemmesider for pris og bestilling. Det vil alltid være en fordel å ha en personlig utgave av standarden, som du kan lage notater i og ha med deg i ditt daglige arbeide og bruke som oppslagsverk.

Allergener

Har du noen form for matallergi? Beskriv dette i kommentarfeltet ved påmelding.

Overnatting

Den enkelte deltaker må selv ordne overnatting om dette er nødvendig.