FG 750 godkjent opplæring Nå også med Landbrukskurs!

Målgruppe

Personell som jobber med automatiske brannalarmanlegg (ABA) og prosesser rundt dette i bedrifter som ønsker å være eller bli FG 760 sertifisert. Prosjekterende, installatører, teknikere og kontrollerende av ABA.

Personell som skal opp til re sertifiserings eksamen FG 750 og trenger en gjennomgang av endringer i regelverk og standard, samt en repetisjon av hovedpunkter fra grunnopplæringen.

Branntekniske rådgivere og tilsynspersonell som ønsker en faglig bedre forståelse av brannalarmanleggets oppbygning og dets funksjon.

Bedrifter og byggeiere som ønsker økt kompetanse rundt egne brannalarmanlegg.

Mål

Oppdrag innen automatiske brannalarmanlegg dreier seg i all hovedsak om personsikkerhet. Hovedoppgaven er å sikre liv og helse.

En god forståelse av krav gitt i lovverk og standard, samt anleggets oppbygning, virkemåte og hensikt er med på å gi en god, sikker og funksjonell løsning for sluttbruker.

Målsettingen med kurset er å tilby en FG godkjent opplæring innen faget, og gi kursdeltagerne nødvendig kompetanse til å gjennomføre eksamen gitt i regi av et akkreditert sertifiseringsorgan innen FG-750.

Vi har som mål å gi deltagerne nok kompetanse til å sikre at valgte løsninger holder gitte krav og føringer i standard og regelverk.

Deltagerne skal kunne gjenkjenne og mestre daglige utfordringer, å kunne bruke grunnleggende teknikker for å oppnå økt trygghet i egen rolle etter endt opplæring.

Etter endt kurs skal du være i stand til:

  • Foreta en grunnleggende prosjektering av et gitt område med bruk av optiske detektorer (deteksjon)
  • Plassere ut tilstrekkelig antall akustiske varslere i aktuelt område (lyd)
  • Definere områder som skal dekkes av optisk varling (blits/lys)
  • Plassere ut tilstrekkelig med manuelle meldere
  • Plassere brannsentral og eventuelt paneler i henhold til krav