Komplett opplæring innen Automatiske brannalarmanlegg!

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner og godkjenninger

Deltagelse på kurs:

Det er ingen krav til kvalifikasjoner hos deltageren for å delta på dette kurset. Erfaring fra faget vil helt klart være en fordel og vil gi en bedre forståelse, men er ikke et krav.

Godkjenning av kursinnhold:

Denne opplæringen er godkjent av FG som opplæring innen temaet automatiske brannalarmanlegg med bakgrunn i kompetansekrav gitt i FG-750:2

Kurset gir kompetansegrunnlag for de fire sertifiseringsområdene prosjektering, installasjon, tekniker og kontroll og skal gi grunnlag for og kunne bestå eksamen som et ledd i sertifiseringsprosessen.

Com Con AS som Tilbyder av kurs:

Com Con AS er tilbyder av godkjent opplæring i henhold til kompetansekrav gitt i FG-750:2
Com Con AS innehar EKOM autorisasjon sertifikat nr. 5173
Com Con AS bruker kursholdere som tilfredsstiller kravene gitt i FG-750:2 kapittel 4.1
Com Con AS setter også egne krav til kursholder og bruker kun kursholdere som kan vise til uavhengighet fra leverandører og sertifiseringsforetak innen ordningen.

Kursholder:

Hovedinstruktør på kurs er Ante Salte Andersen.
Ante er utdannet serviceelektroniker og har siden 2013 jobbet med opplæring innen automatiske brannalarmanlegg. Ante er i dag leder av SNK/011, komite for automatiske brannalarmanlegg hos Standard Norge, hvor han har vert medlem siden 2016. Han har også lang erfaring innen opplæring i faget. Dette har gitt oss en unik kunnskap og erfaring med hvilke vurderinger som er lagt til grunn og hva som ligger bak formuleringer brukt i standard og fagmiljø. Spørsmål fra deltagerne kan med bakgrunn i dette ofte gjengis og forklares med konkrete eksempler.

Vi møter bedrifter med ulik størrelse og fra forskjellige grener innen bransjen. Vi møter bedriftens ansatte, medarbeidere og ledere og tar del i deres erfaringer. Derfor kjenner vi godt til deres utfordringer og kan hjelpe dem å se løsninger.

For deg som kursdeltaker er kursholderen en unik ressurs som evner å ta med eksempler fra sine og andre kursdeltageres erfaringer inn i kursrommet. Dette gir et godt praktisk grunnlag når eksempler skal forklares.

Kursholder har gode referanser fra tidligere kursdeltakere på sin formidlingsevne og evne til å skape engasjement blant deltagerne. Møt en kursholder som evner å gjøre innholdet i kursmateriellet levende, meld deg på kurs her.

Eksterne kursholdere:

Ved bruk av eksterne kursholdere skal også disse være godkjent av FG eller instans utpekt av FG og inneha relevant kompetanse og uavhengighet i henhold til krav satt av FG og Com Con AS.

Tillatelse til bruk av tekst, bilder og skisser.

Gjengitt tekst samt bruk av bilder og skisser i håndbok er gjort med tillatelse fra bl.a. Standard Norge, Noralarm og Sintef