Komplett opplæring innen Automatiske brannalarmanlegg!

Kursinnhold

Kurset baserer seg på NS 3960:2019 og håndboken ABA abc. Tillegg B som omhandler landbruk i NS 3960 er ikke en del av pensum i hoved kurs men kan tas som et påbygningskurs. Kurset er ment å gi deltagerne kompetansegrunnlag for å gå opp til FG-750 eksamen hos et akkreditert sertifiseringsorgan.

Våre kurs dekker kompetansekrav til alle 4 sertifiseringsområdene i FG 750.

Innholdet i kurs bygger på kompetansekravene gitt i FG 750:2 kapittel 6 og dekker sertifiseringsområdene: prosjektering, teknikker, installasjon og kontroll. Det er vesentlig for arbeid på ABA og ha en generell forståelse av alle fire kategoriene da disse påvirker hverandre. Under sertifiseringsprosessen deles disse opp i enkelt kategorier og en må bl.a. vise til praksis timer innen aktuell kategori en søker sertifisering for. En skal altså søke om relevant sertifikat innen den kategorien en jobber med, men avlegger kun en eksamen felles for kategoriene. Dette er et forberedende kurs for slik eksamen.

FG 750 kurs dekker ikke sertifiseringsområdene Talevarsling og Automatiske brannalarmanlegg i landbruk og veksthusnæringen.

Jobber du innen eksempelvis ABA i landbruk har vi et eget påbygningskurs for FG 750 landbruk og veksthusnæringen.

Våre kurs skal gi en grunnleggende og god forståelse av NS 3960 og dens bruksmåte.

Kursene forutsetter tilgang til gjeldene utgave av NS 3960. Denne kan bestilles hos Standard Norge

Kursene er ment å gi en helhetlig forståelse av bruk, oppbygning og hensikt med ABA innen sitt område. Vi ser på hvilke prinsipper og krav som følger av standarden og hvordan de spesifikke kravene i standarden påvirker bl.a. valg og plassering av komponenter, vedlikehold og kontroll av anlegget. FG 750:2 finner du her

Kursene gir en grunnleggende innsikt i relevante lovverk og veiledninger som omhandler brann og som setter krav til automatiske brannalarmanlegg.

Hoved kurs gir en grunnleggende innføring i brannteori som er relevant for automatiske brannalarmanlegg, herunder grunnleggende forståelse av røyktermikk og hvorfor vi må ta hensyn til dette.

Vi har en praktisk tilnærming og kursene vil være en kombinasjon av teori, diskusjon, eksempler og prosjekteringsoppgaver.

Hoved kurs, FG 750 går over 3 sammenhengende dager og inneholder 22 timer undervisning. (a 45minutter)

FG 750 landbruk går over 2 dager og inneholder 12 timer undervisning. (a 45 minutter)

Det vil bli lagt til rette for at DNV holder eksamen siste del av dag av våre kurs for de som ønsker.

Det er lagt opp til gode pauser hvor deltagerne har mulighet til å diskutere fag og legge grunnlag for relasjonsbygging samt etablere et godt nettverk innen fagmiljøet.

Kurs vil gi svar på bl.a.

  • Regelverk
  • Endringer / søknadsplikt
  • Dokumentasjon
  • Brannkonsept
  • Årskontroll
  • Akustisk / optisk varsling
  • Plassering og valg av detektor
  • O-plan

Det kan bli vist eksempler på type detektorer og annet materiell i kurssammenheng. Disse er levert av forskjellige leverandører og er kun ment for å vise utstyrets utseende. Programmering og produktopplæring av slikt utstyr ivaretas av den enkelte leverandør og inngår ikke i denne opplæringen.

Ta kontakt for mer informasjon eller meld deg på kurs her.

Kurs inkluderer ikke eksamen.

Påmelding til eksamen skal gjøres til et akkreditert sertifiseringsorgan. Se også vår side om eksamen.

FG 750 re sertifiserings kurs

Vi tilbyr forberedelse for re sertifisering for FG 750 personell. Kurset holdes elektronisk og er tilgjengelig i forbindelse med re sertifisering hos DNV.

Re sertifiserings kurs vil inneholde relevante endringer i regelverk og standard samt repetisjon av hovedpunkter i grunnopplæringen.

Ta kontakt for mer informasjon eller meld deg på kurs her.

Det vil bli lagt til rette for at DNV holder eksamen siste del av dag.

Kurs inkluderer ikke eksamen.

Påmelding til eksamen skal gjøres til et akkreditert sertifiseringsorgan. Se også vår side om eksamen.