Komplett opplæring innen Automatiske brannalarmanlegg!

Eksamen

Eksamen og sertifisering / resertifisering FG 750

Eksamen FG 750 automatiske brannalarmanlegg

Bestått eksamen er et av kriteriene for sertifisering, uavhengig av hvilke kategori du skal søke sertifisering for. De fire kategoriene prosjektering, tekniker, installasjon og kontroll blir først delt opp individuelt i selve sertifiseringsprosessen. Her må du må vise til relevant praksis innenfor den kategorien du søker sertifisering for.

Gjennomføring av eksamen skal foregå hos akkreditert sertifiseringsorgan. Sertifiseringsorganet må være akkreditert for sertifisering etter NS-EN 17021 eller NS-EN 17024. Dette gjelder både for førstegangs sertifisering og re sertifiserings eksamen.

Slik eksamen skal derfor kun avholdes av et akkreditert sertifiseringsorgan. Com Con AS tilbyr ikke slike eksamener.

Ønsker en og avlegge eksamen i forbindelse med Com Con sine kurs innen FG 750, henvises det til DNV for priser og påmelding. Bruk av andre sertifiseringsorgan er også mulig.

Rabatt på eksamen: Ved påmelding av kurs hos oss vil du få tilsendt rabattkode for bruk ved oppmelding til eksamen hos DNV. Bestilling av forberedende kurs for FG 750 sertifisering og re sertifisering kan gjøres her.

Resertifisering FG 750 automatiske brannalarmanlegg

Bestått resertifiserings eksamen er et av kriteriene for videre sertifisering, uavhengig av hvilke kategori du har sertifisering i. Du kan ved slik bestått eksamen søke om videreføring av ditt nåværende sertifikat . Du må i tillegg vise til relevant praksis innen kategorien du ønsker videreført.

Sertifikat kan kun søkes om og utstedes av akkreditert sertifiseringsorgan. Slikt organ skal kontrollerer at kandidaten kan dokumentere kompetanse og praksis i henhold til kompetansekrav for aktuelt arbeidsområde og har bestått gyldig eksamen FG750:2 kapittel 5.

Egne krav om formell kompetanse og praksis stilles i henhold til sertifisering gitt i FG 750:2 kap. 2.4 tabell 1.

Sertifiseringsorganet skal tilfredsstille kravene i NS-EN ISO/IEC 17024:2012 Samsvarsvurdering – Generelle krav til organer for sertifisering av personell.

Slik sertifisering samt re sertifisering for FG 750 tilbys bl.a. av DNV.

DNV tilbyr også FG 760 sertifisering for foretak.