Bedriftsinterne kurs

Spar kostnader ved å bestille bedriftsinterne kurs.

FG 750 kurs kan også tilbys også som bedriftsinterne kurs.

Det er mange grunner til og velge oss. Vi har et unikt kursinnhold og deltagere på FG 750 kurs (3 dager kurs) får et eksemplar av vår nye håndbok ABA ABC inkludert i kursavgiften.

Boken kan kjøpes separat for deltagere til forberedende kurs for resertifisering og landbrukskurs. Pris 795,- pr. stk.

Som deltager på kurs hos oss vil du få rabatt ved gjennomføring av eksamen hos DNV.

Bedrifter:

Ønsker Bedriften din og etterkomme et stadig økende krav om FG 760 sertifisering i anbudsrunder? Personell sertifisering er første skritt. Vi hjelper deres ansatte med forberedelsen til eksamen.

Dersom bedriften din behov å sende flere av de ansatte på kurs kan det lønne seg og arrangere bedriftsinterne kurs. Vi avholder da kurset i bedriftens egne lokaler eller lokaler tilrettelagt av bedriften. Dere sparer da reiseutgifter for deres ansatte i tillegg til at kostnaden pr. deltager kan gå ned. Ved gjennomføring av bedriftsinterne kurs har vi minimumskrav til antall deltagere.

Leverandører:

Et brannalarmanlegg som er prosjektert eller installert feil, vil ikke fungere som tiltenkt. Uønskede alarmer vil bl.a. føre til at bruker mister respekt for anlegget og merkevaren som er brukt i installasjonen. Som et ledd for å ivareta funksjonaliteten til brannalarmanlegget ønsker nå flere leverandører å tilby FG 750 kurs for sine kunder. Dette for å sikre at bruk av leverandørens komponenter er i henhold til krav og at installasjonen fungerer som tiltenkt. Slike bedriftsinterne kurs holdes ofte i forbindelse med leverandørens egen produktopplæring. Erfaring viser at slike arrangementer i tillegg er med på og styrke forholdet til kundene.

Eletriker kjeder o.l.

Vi kan også sette opp kurs for elektrokjeder o.l. i forbindelse med kompetanseheving. Gjennomføring av slike kurs for medlemmene er med på og holde dem oppdatert i regelverk og standard innen faget. Dette kan også gi medlemsbedriftene et konkurransefortrinn da stadig flere setter krav til FG 760 sertifisering i anbudsrundene.

Er det enkelt områder innen faget en ønsker kurs eller økt kompetanse på har vi mulighet for å spesialtilpasset kurs og opplæring etter ønske. Dette gjelder også generell rådgivning eller deltagelse på seminar innen ABA.

Ta kontakt med oss så finner vi beste løsning for deg og din bedrift.