Nyheter og historie

Flytter hovedkontoret til Haugesund

Com Con AS flytter Hovedkontoret til Kirkegaten 169, 5525 Haugesund.

1. januar, 2019

Nytt Prosjektkontor Haugesund

August 2017 flytter Com Con inn i nytt prosjektkontor i Haugesund. Den nye adressen er: Kirkegata 169, 5525 HAUGESUND.

12. august, 2017

Service Maintenance Contract, Total E&P Norway

Com Con AS er tildelt Service Maintenance Contract (SMC) med Total E&P for Martin Linge. Avtalen har en varighet 3 +2 +2 år og omfatter vedlikehold, service og support på Telecom Systemer i forbindelse med Martin Linge plattformen.

1. mars, 2017

Achilles JQS Certification 2016/2017

Com Con AS har på ny fullført og beholdt kvalifikasjon i Achilles Joint Qualification System. Vår Achilles JQS kvalifikasjons ID er 27790.

11. mai, 2016

Service avtale Telecom & Navigasjon, FPSO

Service avtale (SLA) er inngått med AFP Operations AS. Avtalen har en varighet 3 år (1.jan 2016 - 31.des 2018) og omfatter service og support på Telecom og Navigasjonssystemer på en FPSO.

23. februar, 2016

Testutstyr og Spesialverktøy

Visste du at Com Con har testutstyr og spesialverktøy for RF-systemer, WiFi og fiber også for utleie? Ikke bare har vi kompetanse til å bruke utstyret, men vi kan også leie ut testutstyr og spesialverktøy som fiber skjøtemaskiner, radio test sett, kabel testere, Site Master etc.

20. januar, 2016

Ny avtale med ConocoPhillips Desember 2015

Ny "Master Agreement  - Support Services" avtale signert med ConocoPhillips. Avtalen blir en forlengelse av tidligere rammeavtale og omhandler ressurser og omfang innen "Telecom Services Onshore and Offshore". Com con har dermed hatt kontrakt med ConocoPhillips siden 2002.

23. desember, 2015

Com Con på Tekna seminar 2015

Com Con deltok med stand på Tekna sitt seminar "ATEX - RF og Fiber" på Sola 29.okt.

30. oktober, 2015

Com Con i ny drakt!

Vi er stolte av å kunne presentere Com Con med ny logo, profil og nye nettsider.

26. august, 2015

Achilles JQS – Fornyet kvalifisering for 2015/2016

Årets oppdatering i Achilles er fullført og kvalifikasjon opprettholdt for nok et år. Achilles JQS kvalifikasjons ID er 27790.

26. april, 2015

Medlem i Maritimt Forum Haugaland & Sunnhordland

Com Con er nå medlem av Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. Maritimt Forum vil sikre rammebetingelsene for norsk maritim næring gjennom å være en samarbeidende organisasjon med regionskontorer fra nord til sør. Medlemmene er organisasjoner og bedrifter fra hele verdikjeden i den maritime klyngen i Norge.

26. april, 2015

Intern Fagsamling TETRA

7. og 15. April gjennomførte Com Con intern fagsamling med TETRA som tema. Fagsamlingene ble gjennomført på Scandic Sola med vår egen Roar Egeli som foredragsholder. Totalt 25 ansatte hadde anledning til å delta.

16. april, 2015

EKOM Nett Autorisasjon

Com Con AS er EKOM-nett autorisert fra Post- og Teletilsynet. Fra før har vi RiA (Radio), TiA (Telenett) og RfA (Radio forhandler). Autorisasjons nummer 5173

10. desember, 2014

Intern fagsamling Coax

16. og 30. oktober gjennomførte Com Con internt fagsamling med fokus på Coax kabler, konnektorer og terminering. Bredengen AS stilte med teknisk fagkompetanse og foredragsholdere. Fagdagen ble gjennomført på kontorene i Haugesund.

20. oktober, 2014

Prosjektkontor i Haugesund

Vi flytter prosjektkontoret i Haugesund inn i nye lokaler i  Standgata 172 (Hagland Gaarden). Lokalene har 6 kontor, møterom, lager og kjøkken. Lokalene vil også bli benyttet ved interne fagsamlinger og til andre kompetanse byggende aktiviteter.

2. august, 2014

Cat. 7 og Fiberkurs

Vi gjentok suksessen fra i fjor og fikk kjørt flere av våre ansatte gjennom kurs i nettverkskabling og fiber. Kurset tok for seg teori og gjennomgang av produkter, samt praktisk terminering og måling. Gjennomgikk bl.a. Cat. 5, 6, 7, Fiber SM og MM, sveising og Hot-melt. Kurset oppfyller krav til autorisasjon på Cat. 7, Nexans GG45 og Bergen Cabling Cat. 6A.

21. juni, 2014

Innfører web-basert løsning for time- og reiseregning

Com Con gåt ttil innkjøp av en elektronisk løsning for registrering av timer og reise. Systemet (Current fra Unit4) er web-basert vil forenkle både skriving av timer og  resiseregninger og ikke minst gi en bedre kontroll og oversikt over grunnlag for lønn og faktura.

7. april, 2014

Teleconsult Projects

Com Con overtok driften av Teleconsult Project AS, med virkning fra 1.februar 2014. Teleconsult Project har siden 1988 hatt mye aktivitet på systemdesign og utstyrsleveranser mot Olje & Gass bransjen og utleie av ingeniørressurser. Dette vil styrke oss på ingeniør siden, og bidra til å opprette et bredere marked og kundeflate for Com Con. Samtidig har vi opprettet et kontor i Haugesund der denne type aktivitet skal samles. Vi gleder oss over å ha tatt enda et steg i retning av å bygge Com Con til et solid og godt selskap!

7. februar, 2014

Cat.7 og Fiberkurs

Sammen med SoHome i Bergen arragerte vi i juni kurs i nettverkskabling og fiber. Kurset tok for seg teori og gjennomgang av produkter, samt praktisk terminering og måling på Cat. 5, 6, 7, Fiber SM og MM, sveising og Hot-melt. Kurset oppfyller krav til autorisasjon på Cat. 7, Nexans GG45 og Bergen Cabling Cat. 6A.

15. juni, 2013

CCTV kurs

Som et ledd i vår generelle kompetansebygging samlet vi alle tilgjengelilge ressurser på Kronen Gaard i Sandnes for en gjennomgang av Hernis sine CCTV produkter og  systemer.  Foredragsholder var alltid like engasjerende Petter Bremar fra Hernis.

1. juni, 2012

EX kurs

Fagsamling på Kronen Gaard med foredragsholder fra Trainor. 10. og 11.oktober hadde Com Con oppdateringskurs for Ex med bl.a. Exi og EX vedlikehold.

15. oktober, 2011

Rammeavtale med ConocoPhillips

I konkurranse med 4 andre V&M aktører kom vi ut et lite hestehode foran alle andre og vant kontrakten "Telecom on- and offshore services". Kontrakten er på 3 år + opsjon på 2+2. Rammeavtalen inkluderer ingeniør og montørtjenester og omfatter prosjektstøtte, drift og vedlikehold av telekommunikasjonssystemer og utstyr på Ekofisk- og Eldfisk- feltet i Nordsjøen.

15. desember, 2010

Nytt Sentralbord- / Beredskapsnummer

For å øke tilgjengeligheten på telefon og gjøre det enklere for både våre ansatte og kunder, har vi opprettet et nytt sentralbord/beredskapsnummer for Com Con. Det nye nummeret er: 40 00 48 39. Sentralbord- / Beredskapsnummeret er lagt opp med en svargruppe som består av Kjell, Jone og Arne, og anrop blir rutet til den første ledige telefon i gruppen. Nummer vil også bli distribuert til våre kunder og på våre offentlige web-sider.

1. august, 2010

Com Con etablert

Com Con ble etablert i 1985 - og ble AS i 1996.

26. juni, 1985