WIFI tjenester

22. February, 2020

WIFI – Com Con AS tilbyr tjenester innen WIFI modellering, design, planlegging, feilsøking og dokumentasjon – både på nye og eksisterende anlegg og presenterer dataene grafisk og i rapport. Uvurderlig ved planlegging, utbygging og optimalisering av trådløse nett på rigg, plattformer, FPSO, skip osv.